Spring til indhold

Rudersdal Kommune som arbejdsplads

I Rudersdal Kommune er medarbejderne vores vigtigste aktiv.

Vi lægger stor vægt på at være en attraktiv arbejdsplads med mulighed for kompetenceudvikling og med en høj grad af medindflydelse på den daglige opgaveløsning.

Vi tror på, at dygtige medarbejdere i høj trivsel er forudsætningen for at lykkes med vores fælles ambitioner.

Værd at vide

Hvordan arbejder vi i Rudersdal Kommune? 

I Rudersdal arbejder vi ud fra strategien ’Vi lykkes kun i fællesskab’. Strategien er en fælles retning – vores fælles vej i kommunen – der har som mål, at medarbejdere og ledere skaber mere værdi, mere kvalitet og mere sammenhængende løsninger for dig som borger. 

Som en del af strategien har kommunen fem organisationsværdier, som er pejlemærker for, hvordan vi arbejder i Rudersdal Kommune. Pejlemærkerne udgør fundamentet for vores strategi og målsætning om, hvordan vi gerne vil lykkes i fællesskab.

Vores værdier

Her kan du se en film, der præsenterer Rudersdal Kommunes strategi og værdier:

Hvorfor arbejde i Rudersdal Kommune?

Her kan du høre tre sygeplejersker fortæller om, hvorfor de er glade for at arbejde i  Rudersdal Kommune.