Regionsrådsvalg

Når der er valg til regionsrådet for Region Hovedstaden, samler vi her informationer om valget. Du kan også se resultater fra tidligere valg.

Næste regionsrådsvalg holdes den 21. november 2017.

Der er kommunalvalg, dvs. valg til kommunalbestyrelse og regionsråd, hvert fjerde år på den tredje tirsdag i november.

Rudersdal Kommune er en del af Region Hovedstaden.

 

Praktisk om valg til regionsrådet

Hvis du vil stemme inden valgdagen
Stemmeret
Hvis du vil stille op til valget
Information til kandidater om valget og regionen

Resultater fra de seneste regionsrådsvalg

Regionsrådsvalget den 19. november 2013
Regionsrådsvalget den 17. november 2009

Om regionsrådet

Du kan se, hvem der er medlem af regionsrådet, og se dagsordener og referater fra deres møder på Region Hovedstadens hjemmeside:

Politik (Region Hovedstaden)