Anbefalinger for Grønt Danmarkskort

Det lokale naturråd er nu kommet med sine anbefalinger til Grønt Danmarkskort

Slutrapport inkl. bilag

Naturrådet dækker Allerød, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner. Rudersdal har været sekretariatskommune for rådet, der nu er kommet med anbefalinger til et fælles Grønt Danmarkskort på tværs af de otte kommuner.

De otte kommunalbestyrelser skal efterfølgende inddrage rådets anbefalinger i det videre arbejde med kommuneplanerne.

Læs referater fra rådets møder

Rådets sammensætning

Fem erhvervsorganisationer: Fem grønne organisationer:
  • Landboforeningen Gefion
  • Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug
  • Landbrug og Fødevarer
  • Nordsjællands Landboforening
  • Rudersdal Erhvervsforening
  • Dansk Botanisk Forening
  • Dansk Ornitologisk Forening
  • Friluftsrådet
  • Danmarks Naturfredningsforening
  • Naturhistorisk Forening for Nordsjælland

Mere info

Om de nye naturråd (faktaark)

Møde i Miljø- og Teknikudvalget onsdag den 10. januar 2018 (pkt. 4)

Møde i Miljø- og Teknikudvalget onsdag den 8. november 2017 (pkt. 5)

Lokale naturråd (Erhvervsstyrelsen)

Grønt Danmarkskort (Miljøstyrelsen)