Referater fra lokalt naturråd

Fem erhvervsorganisationer og fem grønne organisationer danner rygraden i det lokale Naturråd for Allerød, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner. Rudersdal er sekretariatskommune for rådet.

I løbet af første halvdel af 2018 skal rådet udarbejde anbefalinger til et fælles Grønt Danmarkskort på tværs af de otte kommuner.

Naturrådet giver organisationer og erhvervslivet mulighed for at udarbejde en fælles anbefaling til de otte kommunalbestyrelser, som efterfølgende skal vedtage og indarbejde kortet i kommuneplanerne.

Læs referater

De sidder i rådet

De fem erhvervsorganisationer: De fem grønne organisationer:
  • Landboforeningen Gefion
  • Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug
  • Landbrug og Fødevarer
  • Nordsjællands Landboforening
  • Rudersdal Erhvervsforening
  • Dansk Botanisk Forening
  • Dansk Ornitologisk Forening
  • Friluftsrådet
  • Danmarks Naturfredningsforening
  • Naturhistorisk Forening for Nordsjælland

Mere info

Om de nye naturråd (faktaark)

Møde i Miljø- og Teknikudvalget onsdag den 10. januar 2018 (pkt. 4)

Møde i Miljø- og Teknikudvalget onsdag den 8. november 2017 (pkt. 5)

Lokale naturråd (Erhvervsstyrelsen)

Grønt Danmarkskort (Miljøstyrelsen)