Rådgivning ved handicap eller psykiske vanskeligheder

Hvis du får førtidspension, kan du få rådgivning og vejledning i Socialområdet.
Her kan vi blandt andet rådgive og vejlede dig om dine muligheder for at komme i beskyttet beskæftigelse eller i et job med løntilskud.

Hvis du ønsker at høre mere om dine muligheder for at komme i beskæftigelse på de to måder, kan du kontakte en sagsbehandler i Socialområdet tlf. 46 11 33 00

Baggrundsinformation

Lovgrundlag

Beskyttet beskæftigelse bliver givet efter Lov om social service § 103
Lov om social service (Retsinformation)
Job med løntilskud bliver givet efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 2 stk. 6 og § 51.
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 2 stk. 6 (Retsinformation)
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 51 (Retsinformation)