Spring til indhold

Rådgivning om dit barns trivsel og udvikling

Hvis du oplever, at dit barn ikke trives i sin daginstitution, skal du i første omgang tale med pædagogerne eller den daglige leder. 

‌Find din daginstitution‌

Du kan også få rådgivning og vejledning hos de fagpersoner i Pædagogisk-Psykologisk rådgivning (PPR), der er tilknyttet dit barns børnehus eller dagpleje. Det kan være relevant, hvis barnet har vanskeligheder med sprog- og eller udtale, eller har fysiske funktionsnedsættelser. Endelig kan du få rådgivning om, hvordan du bedst støtter barnets trivsel og udvikling, når det er i sit børnehus og hjemme hos sin familie.

 

Mit barn trives ikke i sin daginstitution

Tal med dem, der er omkring dit barn

Hvis du har brug for yderligere hjælp

Læs om den rådgivning og støtte du og familien kan få fra fagpersoner, der er tilknyttet dit barns daginstitution eller dagpleje. 

Rådgivning om barnets udvikling

Få en uformel samtale

Få hjælp til dit barns sproglige udvikling

Få rådgivning om dit barns motoriske/sansemotoriske udvikling

Få rådgivning og vejledning omkring dit barns trivsel og udvikling

Bekymret for et barn

Vis indstillingsskema