Rådgivning om dit barns trivsel og udvikling

Hvis du oplever, at dit barn ikke trives i sin daginstitution, skal du i første omgang tale med pædagogerne eller den daglige leder. 

‌Find din daginstitution‌

Du kan også få rådgivning hos de fagpersoner, der er tilknyttet dit barns daginstitution eller dagpleje. Det kan være relevant, hvis barnet har vanskeligt ved at lære at tale eller forstå sprog eller har problemer med at bruge og bevæge kroppen. Endelig kan du få rådgivning om, hvordan du bedst støtter barnets trivsel og udvikling, når det er i daginstitution og hjemme hos familien.

 

Mit barn trives ikke i sin daginstitution

Tal med dem, der er omkring dit barn
Hvis du har brug for yderligere hjælp

Læs om den rådgivning og støtte du og familien kan få fra fagpersoner, der er tilknyttet dit barns daginstitution eller dagpleje. 

Rådgivning om barnets udvikling

Få en uformel samtale
Få hjælp til dit barns sproglige udvikling
Få rådgivning om dit barns motoriske udvikling
Få psykologhjælp
Bekymret for et barn
Vis henvisningsskema