Spring til indhold

Rådgivning om dit barns trivsel og udvikling

Hvis du oplever, at dit barn ikke trives i sin daginstitution, skal du i første omgang tale med pædagogerne eller den daglige leder. 

‌Find din daginstitution‌

Du kan også få rådgivning og vejledning hos de fagpersoner i Pædagogisk-Psykologisk rådgivning (PPR), der er tilknyttet dit barns børnehus eller dagpleje. Det kan være relevant, hvis barnet har vanskeligheder med sprog- og eller udtale, eller har fysiske funktionsnedsættelser. Endelig kan du få rådgivning om, hvordan du bedst støtter barnets trivsel og udvikling, når det er i sit børnehus og hjemme hos sin familie.

 

Mit barn trives ikke i sin daginstitution

Læs om den rådgivning og støtte du og familien kan få fra fagpersoner, der er tilknyttet dit barns daginstitution eller dagpleje. 

Rådgivning om barnets udvikling

Vis indstillingsskema