Spring til indhold

Rådgivning om børn og unge med handicap

Hvis du har brug for rådgivning om dit barn kan du kontakte en socialrådgiver eller en familievejleder i Børn og Familie.
Socialrådgiveren har indgående kendskab til handicapområdet og kan vejlede dig og din familie om diverse støttemuligheder. En familievejleder kan tale med jer om rettigheder og muligheder for støtte gennem kommunens tilbud.

Familievejlederordningen er et ekstra tilbud til familier med et barn mellem 0 og 17 år, som for nyligt har fået kendskab til et fysisk eller psykisk handicap eller en alvorlig sygdom. Mange kan have brug for at få besøg af en fagperson, som forstår, hvilken situation familien står i. I kan også tale med familievejlederen om jeres overvejelser i den nye situation I står i, og I kan få hjælp til, hvor I kan søge mere information eller møde andre familier i samme situation.

 

 

Her kan du få rådgivning

 

 

Baggrundsinformation