Spring til indhold

Rådgivning og vejledning til borgere over 18 år

Har du en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller er du pårørende, kan du få rådgivning og vejledning i Social og Sundhed.  

 

Om rådgivning og vejledning

Sådan behandler vi din sag

Søger du information om seniorpension?

Seniorpension kan være en mulighed, hvis du er tæt på folkepensionsalderen, har været mange år på arbejdsmarkedet, og din arbejdsevne er varigt sat ned til højst 15 timer om ugen i forhold til dit seneste job. Det er beskæftigelsesområdet som varetager forhold vedrørende seniorpension. Du skal derfor kontakte Jobcenter Rudersdal, hvis du har spørgsmål angående seniorpension tlf. 46 11 30 00

 

Baggrundsinformation

Lovgrundlag

Rådgivning hører ind under:

Lov om social service §§ 10, 12 og 81 (kap. 3)

Forvaltningslovens § 9
Forvaltningsloven (Retsinformation)