Rådgivning og vejledning til borgere over 18 år

Har du en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller er du pårørende, kan du få rådgivning og vejledning i Social og Sundhed.  

 

Om rådgivning og vejledning

Hvad kan rådgivning hjælpe dig med?
Hvordan får du rådgivning?
Ret til indsigt
Bisidder

Sådan behandler vi din sag

Samtale
Indhentning af oplysninger
Handleplan
Afgørelse
Opfølgning

Baggrundsinformation