Rådgivning hvis du får førtidspension

Hvis du får førtidspension, kan du få rådgivning og vejledning i Social og Sundhed.
Her kan vi blandt andet rådgive og vejlede dig om dine muligheder for at komme i beskyttet beskæftigelse eller i et job med løntilskud.

Hvis du ønsker at høre mere om dine muligheder for at komme i beskæftigelse på de to måder, kan du kontakte en sagsbehandler i Social og Sundhed tlf. 46 11 50 00

Baggrundsinformation

Lovgrundlag

Beskyttet beskæftigelse bliver givet efter lov om social service § 103 (kap. 19)
Job med løntilskud bliver givet efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 2 stk. 6 (kap. 2) og § 51 (kap. 12).