Spring til indhold

Rådgivning hvis du får førtidspension

Hvis du får førtidspension, kan du få rådgivning og vejledning i Social og Sundhed.

Her kan vi blandt andet rådgive og vejlede dig om dine muligheder for at komme i beskyttet beskæftigelse eller i et job med løntilskud.

Hvis du ønsker at høre mere om dine muligheder for at komme i beskæftigelse på de to måder, kan du kontakte en sagsbehandler i Social og Sundhed tlf. 46 11 50 00

Seniorpension

Seniorpension kan være en mulighed, hvis du er tæt på folkepensionsalderen, har været mange år på arbejdsmarkedet, og din arbejdsevne er varigt sat ned til højst 15 timer om ugen i forhold til dit seneste job. Det er beskæftigelsesområdet som varetager forhold vedrørende seniorpension. Du skal derfor kontakte Jobcenter Rudersdal, hvis du har spørgsmål angående seniorpension på tlf. 46 11 30 00

Baggrundsinformation

  • Lovgrundlag

    Beskyttet beskæftigelse bliver givet efter lov om social service § 103 (kap. 19)
    Job med løntilskud bliver givet efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 2 stk. 6 (kap. 2) og § 51 (kap. 12).