Private institutioner

Hvis du ikke ønsker at gøre brug af de kommunale eller selvejende daginstitutioner, kan du melde dit barn ind i en privat daginstitution. Du kan også søge om at oprette en privat daginstitution. Nederst på siden kan du se, hvilke kriterier og regler private institutioner skal opfylde for at blive godkendt.

Vær opmærksom på at førskolebørn i en privat daginstitution, som skal i privatskole, i perioden fra 1. maj til 1. august udelukkende får tilskud svarende til den kommunale SFO-takst.

Det er muligt at søge om deltidsplads eller fleksibel pasning i private daginstitutioner. Læs mere om mulighederne under Tilskud til privat pasning.

Tilskud til privat pasning

I Rudersdal Kommune er der følgende private daginstitutioner. Hvis du ønsker en plads i en privat institution, skal du kontakte institutionen direkte.

 

Oversigt over private daginstitutioner

Børnehuset Gøngehesten
Børnehaven Rønnebærhuset
Montessori Børnecenter
Midgård
Vængebo

Opret en privat daginstitution

Ansøg om oprettelse
Krav til private institutioner
Økonomisk tilskud til private institutioner

 

Materiale til brug for ejere og ansatte i private daginstitutioner