Spring til indhold

Praktisk hjælp og støtte

En af vores væsentligste opgaver er at støtte dig i, at du bevarer og styrker dine egne ressourcer, så du kan leve et selvstændigt liv. Derfor har vi en række tilbud, som kan hjælpe dig med at kunne klare dig selv.

 

Tilbud

Ledsageordning for borgere med handicap

Hvad er en ledsageordning?

Med en ledsageordning kan du få ledsagelse til praktisk hjælp ved aktiviteter. Ledsageren kan give dig større handlefrihed, så du på linje med andre kan komme hjemmefra, gøre indkøb og deltage i aktiviteter. Det kan være til besøg i biograf, teater og restaurant, eller til ture i naturen, besøg til familie, venner m.m.

Sådan søger du om ledsagelse til børn og unge

Hvis du ønsker at søge om ledsagelse og er mellem 12 og 17 år, skal du tale med din sagsbehandler i Skole og Familie. 

Sagsbehandleren vil foretage en konkret, individuel vurdering af dine muligheder.

Du kan benytte dette link, hvis du skal søge om ledsagelse til aktiviteter:

Søg om ledsagelse til unge

Du kan læse mere om formål og målgruppe for tildeling af ledsagerordningen i vores vejledende serviceniveau inden for servicelovens område for 0-18 årige i Rudersdal Kommune:

Kontakt: Forebyggelse og Rådgivning i Skole og Familie, tlf. 46 11 00 00

Sådan søger du om ledsagelse til voksne

Hvis du ønsker at søge om ledsagelse og er over 18 år, skal du henvende dig til Social og Sundhed. Her foretager vi en individuel og faglig vurdering af, om du kan modtage ledsagelse.

Følgende betingelser skal som minimum være opfyldt:

  • Du er over 18 år
  • Du kan ikke færdes alene uden for hjemmet på grund af nedsat fysisk og psykisk funktionsevne
  • Din funktionsevne er betydeligt og varigt nedsat.

Du kan læse mere om ledsageordning på følgende side:

Ledsageordning for voksne

Kontakt: Social og Sundhed, tlf. 46 11 50 00 

Baggrundsinformation

Lovgrundlag for borgerstyret personlig assistance

Borgerstyret personlig assistance bliver givet efter lov om social service §§ 95 og 96 (kap. 16).

Læs mere på retsinformation:

Retsinformation​

Lovgrundlag for ledsagelse

Ledsagelse bliver givet efter lov om social service § 97 (kap. 16)

Læs mere på retsinformation:

Retsinformation​

Serviceniveau

Du kan finde oplysninger om kommunens serviceniveau i følgende kvalitetsstand: