Spring til indhold

Praktisk hjælp og støtte

En af vores væsentligste opgaver er at støtte dig i, at du bevarer og styrker dine egne ressourcer, så du kan leve et selvstændigt liv. Derfor har vi en række tilbud, som kan hjælpe dig med at kunne klare dig selv.

 

Tilbud

Madservice eller spis på café

Træning og rehabilitering

Biblioteket kommer til dig

Kørsel

Ansøgning om post til døren

Ledsageordning for borgere med handicap

Borgerstyret personlig assistance (BPA)

Baggrundsinformation

Lovgrundlag for borgerstyret personlig assistance

Borgerstyret personlig assistance bliver givet efter lov om social service §§ 95 og 96 (kap. 16).

Læs mere på retsinformation:

Retsinformation​

Lovgrundlag for ledsagelse

Ledsagelse bliver givet efter lov om social service § 97 (kap. 16)

Læs mere på retsinformation:

Retsinformation​

Serviceniveau

Du kan finde oplysninger om kommunens serviceniveau i følgende kvalitetsstand: