Spring til indhold

Praktisk hjælp og støtte

En af vores væsentligste opgaver er at støtte dig i, at du bevarer og styrker dine egne ressourcer, så du kan leve et selvstændigt liv. Derfor har vi en række tilbud, som kan hjælpe dig med at kunne klare dig selv.

 

Tilbud

Baggrundsinformation

 • Lovgrundlag for borgerstyret personlig assistance

  Borgerstyret personlig assistance bliver givet efter lov om social service §§ 95 og 96 (kap. 16).

  Læs mere på retsinformation:

  Retsinformation​

  Lovgrundlag for ledsagelse

  Ledsagelse bliver givet efter lov om social service § 97 (kap. 16)

  Læs mere på retsinformation:

  Retsinformation​

  Serviceniveau

  Du kan finde oplysninger om kommunens serviceniveau i følgende kvalitetsstand: