Praktisk hjælp og service

En af vores væsentligste opgaver er at støtte dig i, at du bevarer og styrker dine egne ressourcer, så du kan leve et selvstændigt liv. Derfor har vi en række tilbud, som kan hjælpe dig med at kunne klare dig selv.

 

Tilbud

Madservice eller spis på café
Træning og rehabilitering
Biblioteket kommer til dig
Kørsel
Ansøgning om post til døren
Ledsageordning for borgere med handicap
Borgerstyret personlig assistance (BPA)

Baggrundsinformation