Spring til indhold

Løntilskud, praktik, voksenlærling og IGU

Det er nu blevet nemmere at anmode om at få oprettet en løntilskudsstilling, et praktikforløb eller tilskud til et voksenlærlingeforløb i din virksomhed.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udviklet hjemmesiden VITAS, som erstatter udvekslingen af blanketter med en digital, brugervenlig og dialogbaseret løsning, der sparer tid og ressourcer – både for dig og jobcentret. I VITAS kan du også indgå en IGU-aftale.

Så hvis din virksomhed ønsker at tilbyde en ansættelse med løntilskud, praktikforløb med virksomhedspraktik eller nytteindsats, eller ønsker at søge om tilskud til en voksenlærling, eller indgå en IGU-aftale - så brug Vitas:

VITAS​