Spring til indhold

Politiske udvalg

Kommunalbestyrelsen

Under Kommunalbestyrelsen findes syv politiske fagudvalg. Derudover har Kommunalbestyrelsen valgt at nedsætte et midlertidigt politisk udvalg – Bycenterudvalget.

De politiske udvalg kan selv træffe beslutninger eller komme med indstillinger i sager, der skal behandles i Kommunalbestyrelsen. Det fremgår tydeligt af den enkelte sag, om udvalget træffer en beslutning eller kommer med en indstilling til Kommunalbestyrelsen, der træffer den endelige beslutning.

Møder i de politiske fagudvalg er ikke åbne for offentligheden; men både dagsorden og referat fra møderne er offentligt tilgængelige  her på hjemmesiden:

Dagsordener og referater

Mødekalender

Du kan finde en oversigt over, hvornår de politiske udvalg og Kommunalbestyrelsen mødes under Kommunalbestyrelsen.

 

De politiske udvalg