Politiske udvalg

Under Kommunalbestyrelsen findes syv politiske fagudvalg. Derudover har Kommunalbestyrelsen valgt at nedsætte et midlertidigt politisk udvalg – Bycenterudvalget.

De politiske udvalg kan selv træffe beslutninger eller komme med indstillinger i sager, der skal behandles i Kommunalbestyrelsen. Det fremgår tydeligt af den enkelte sag, om udvalget træffer en beslutning eller kommer med en indstilling til Kommunalbestyrelsen, der træffer den endelige beslutning.

Møder i de politiske fagudvalg er ikke åbne for offentligheden; men både dagsorden og referat fra møderne er offentligt tilgængelige  her på hjemmesiden.

Dagsordener og referater

Mødekalender

Du kan finde en oversigt over, hvornår de politiske udvalg og Kommunalbestyrelsen mødes under Kommunalbestyrelsen.

 

De politiske udvalg

Økonomiudvalget
Byplanudvalget
Børne- og Skoleudvalget
Erhvervsudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Miljø- og Teknikudvalget
Social- og Sundhedsudvalget
Bycenterudvalget
Sårbare Børn- og Ungeudvalget
Skolestrukturudvalget