Politiske udvalg

Under Kommunalbestyrelsen findes syv politiske fagudvalg. Derudover har kommunalbestyrelsen valgt at nedsætte et midlertidigt politisk udvalg – Bycenterudvalget.

De politiske udvalg kan selv træffe beslutninger eller komme med indstillinger i sager, der skal behandles i kommunalbestyrelsen. Det fremgår tydeligt af den enkelte sag, om udvalget træffer en beslutning eller kommer med en indstilling til kommunalbestyrelsen, der træffer den endelige beslutning.

Møder i de politiske fagudvalg er ikke åbne for offentligheden; men både dagsorden og referat fra møderne er offentligt tilgængelige  her på hjemmesiden.

Dagsordener og referater

Mødekalender

Du kan finde en oversigt over, hvornår de politiske udvalg og kommunalbestyrelsen mødes i 2016 og 2017 her:

Mødekalender 2016

Mødekalender 2017

De politiske udvalg

Økonomiudvalget
Byplanudvalget
Børne- og Skoleudvalget
Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Miljø- og Teknikudvalget
Social- og Sundhedsudvalget
Bycenterudvalget
Borgerdialogudvalget (nedlagt pr. 22. juni 2016)