Spring til indhold

Den nye genbrugsordning skal sætte skub i genanvendelsen

Her på siden kan du blive klogere på det politiske beslutningsgrundlag for den nye genbrugsordning, og hvilke parter der spiller en rolle i håndteringen af det genanvendelige affald.

30.01.2020

På baggrund af EU-direktiverne om affaldsbehandling og den nationale ressourcestrategi og affaldsplan er vi i Rudersdal Kommune i fuld gang med at implementere en henteordning for genanvendeligt affald for kommunens borgere.

Etageejendomme har allerede fået containere og affaldsbeholdere til de genanvendelige affaldstyper. I 2020 er turen kommet til rækkehuse, villaer og parcelhuse. 

Læs mere om hvad den nye ordning kommer til at betyde for dig og få svar på de mest almindelige spørgsmål

Højere genanvendelse af affald

Med den nye ordning skal vi opnå højere genanvendelse af affald fra husholdninger.

At sortere de genanvendelige ressourcer fra til genanvendelse er ikke længere et valg i de private hjem i Danmark. Både EU’s affaldsdirektiv og regeringens ressourceplan for affaldshåndtering: Danmark uden affald, sætter skærpede krav til sortering af affald.

I regeringens første ressourcestrategi og -plan for affaldshåndtering fra 2013 blev landets kommuner opfordret til at indføre en affaldshåndteringsmodel, der sikrer 50 pct. genanvendelse af de private husholdningers affald inden udgangen af 2021.

 

Pil der viser den målsatte fremgang i genanvendelse: fra 55% i 2022 til 50% i 2030

 

Siden 2013 er der på nationalt plan og i EU-regi udarbejdet nye direktiver og lovgivning; Procentsatsen for genanvendelse forventes at blive sat op til 55 pct. i 2025 og 60 pct. i 2030. En ny målemetode vil se dagens lys i indeværende år, ligesom regeringen fremlægger en ny affaldsplan i løbet af 2020. Det overordnede mål er dog stadig det samme: vi skal øge genanvendelsen af affald.

 

Plast, pap, papir, metal og glas er eksempler på materialer, som har gode potentialer for at kunne indgå i et cirkulært kredsløb, og det er derfor, at du nu skal udsortere dem til genanvendelse med den nye ordning.

Affald, som ikke umiddelbart kan genanvendes, bliver energiudnyttet og er med til at give fjernvarme og elektricitet.

Læs mere på Norfors hjemmeside om fjernvarme.

Når du sorterer, er du med til at:

  • sikre at der samles større mænger genanvendeligt affald, hvilket giver aftagerne af genanvendelige materialer større mængder at arbejde med.
  • sikre, at der kan skabes overblik over hvor store mængder værdifulde genanvendelige ressourcer, som der findes i de private husstandes husholdningsaffald.
  •  sikre, at der kan skabes viden om hvor der er potentiale til at udskifte ikke-genanvendeligt materiale med genanvendeligt materiale.

Bud på effekten af den nye ordning

Vi kan endnu ikke give præcise forudsigelser for, hvor meget genanvendelsen stiger som resultat af den nye ordning i Rudersdal. Vi har dog fået lavet et estimat: Indsamlingen af større mængder genanvendeligt plast, pap, papir, glas, og metal fra de private husholdninger er estimeret til at kunne rykke genanvendelsesprocenten fra 21 til 30 pct.

Indsamling af bioaffald, som vi forventer at indføre inden for den næste årerække, er estimeret til at øge genanvendelsesprocenten med yderligere 10 pct.

De sidste 10 pct., der skal få os op på 50 pct. genanvendelse af husholdningsaffald, forventer vi at få gennem bedre udnyttelse af genanvendelige ressourcer fra genbrugspladserne og storskraldsordningen - herunder især stort og småt brandbart.

Først når genbrugsordningen er rullet helt ud ved udgangen af 2020, kan vi begynde at måle på effekten.

Ved udgangen af 2021 kan vi se, hvor meget vi foreløbigt har rykket på indsamlingsprocenten af genanvendeligt affald i Norfors-kommunerne (Allerød, Hørsholm, Rudersdal og Fredensborg).

 

Du kan læse mere om estimaterne via nedenstående link:

Referat fra Miljø- og teknikudvalg møde d.16. august 2017

Du kan desuden læse mere om det politiske grundlag for den nye henteordning via nedenstående links:

EU direktivet for affald​

Statens ressourcestrategi Danmark uden affald.​

Affaldsbekendtgørelsen

Affaldsplan for Norfors-kommunerne

Rudersdal Kommunes regulativ for husholdningsaffald

‌Rudersdal Kommunes forsøg forud for den nye genbrugsordning.‌