Planstrategi

Planstrategien er et politisk dokument, som indeholder strategien for udviklingen i kommunen. Planstrategien sætter samtidig rammerne for den kommende revision af Kommuneplanen, som forventes vedtaget i 2017.

Planstrategi 2015

Kommunens overordnede vision om at være landets bedste bokommune fastholdes i Planstrategi 2015. Som noget nyt introduceres betegnelsen ”tæt på og meget grønnere”, som både fremhæver Rudersdal Kommunes placering i hovedstadsregionen, de unikke grønne kvaliteter, der kendetegner kommunen, og retter fokus mod den fysiske udvikling i kommunen.

Planstrategien er derudover bygget op omkring tre temaer:

  • Byer – udvikling og omdannelse
  • Erhverv – arealer og regionalt samarbejde
  • Grøn profil – fælles ansvar

Under hvert tema beskrives strategier for Rudersdals udvikling i de kommende år.

Kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling (lokal Agenda 21) er desuden skrevet ind i planstrategien.

Du kan hente planstrategien som pdf, se oven for, samt i trykt udgave på kommunens biblioteker, kulturcentre, aktivitetscentre, større idrætsanlæg, administrationscenteret i Birkerød og rådhuset i Holte.