Spring til indhold

Planer for kirkegårdenes udvikling

På denne side kan du orientere dig i de planer, der ligger til grund for drift og udvikling af kirkegårdene over de næste 40 år.

Udviklingsplanerne for de fem kirkegårde Vedbæk, Søllerød, Assistens og Søholm, Høsterkøb samt Birkerød kirkegård  anviser retningen for drift og udvikling af de enkelte kirkegårde over de næste 40 år. De blev vedtaget af Teknik og Miljøudvalget i 2021 og sætter overordnet følgende visioner for kirkegårdene:

  • Den fysiske udvikling på kirkegårdene skal foregå over en samlet tidshorisont på 40 år. Tiltag på kirkegårdene vil dermed ske i en meget lang årrække og integreret i den løbende drift.
  • Nye behov skal tænkes sammen med de eksisterende rammer på en måde, der tilgodeser kirkegårdenes rolle som begravelsesplads og værner om de kulturhistoriske og landskabelige værdier.
  • Planerne skal fremme bæredygtighed, biodiversitet samt rekreative muligheder i det omfang, det drejer sig om stille ophold, gåture og mulighed for fordybelse.
  • Begravelse skal fortsat ske i alle dele af kirkegårdene.
  • Der skal skabes synlig værdi og en klar struktur i kirkegårdenes opbygning.

Du kan læse detaljeret om udviklingsplanerne for de enkelte kirkegårde i fold ud menuen herunder.

Kirkegårde i Rudersdal

​​Du kan orientere dig i nedenstående referat fra Miljø- og Teknik-udvalget for yderligere information om baggrunden for de vedtagne udviklingsplaner. 

Miljø- og Teknikudvalgets vedtagelse af udviklingsplanerne, 16. december 2021. Punkt 16