Spring til indhold

Socialpædagogisk støtte

Rudersdal Kommune vil gerne understøtte dig i at opnå en aktiv, selvstændig og meningsfuld tilværelse med mindst mulig støtte fra kommunen. Socialpædagogisk støtte er et tilbud til dig, som har behov for at udvikle eller vedligeholde personlige færdigheder for at kunne klare dig selv bedst muligt i hverdagen. Den socialpædagogiske støtte har et rehabiliterende sigte og har fokus på at skabe muligheder for din udvikling mod en øget egenmestring.
 

En midlertidig indsats til at udvikle eller vedligeholde dine personlige færdigheder

Formålet med socialpædagogisk støtte er at udvikle eller vedligeholde dine personlige færdigheder. Vi vil derfor bl.a. støtte dig i at skabe eller opretholde sociale netværk eller håndtere vanskelige følelsesmæssige oplevelser. Vi kan også støtte dig i at skabe struktur i dagligdagen, så du bedre selv kan deltage i det øvrige samfundsliv. Vores støtte kan foregå både virtuelt eller ved fysisk fremmøde på vores åbne tilbud.

 

Former for socialpædagogisk støtte

Baggrundsinformation

 • Serviceniveau

  Kvalitetsstandard

  Kvalitetsstandarderne informerer i detaljer om, hvilken hjælp og støtte vi tilbyder.

  Du kan finde oplysninger om kommunens serviceniveau for socialpædagogisk støtte i følgende kvalitetsstandarder under afsnit 4, 4a, 4b, 4c, 4d:

  Lovgrundlag

  Individuel socialpædagogisk støtte bliver givet efter lov om social service § 85 (kap. 16)

  VISIONER OG MÅL 2012 - 2022

   

  Klage over en afgørelse

  Du kan klage over en afgørelse mundtligt eller skriftligt. Send klagen til Social og Sundhed i Rudersdal Kommune. Vi skal have modtaget din klage senest fire uger efter, at du har modtaget afgørelsen.

  Når vi har modtaget klagen, vurderer vi din sag igen. Hvis afgørelsen ændres, får du besked inden fire uger. Ellers sender vi klagen videre til Ankestyrelsen.

  Klage over støtten

  Hvis du vil klage over forhold i den socialpædagogiske støtte, kan du kontakte ledelsen i Center for Sociale Indsatser, Teglporten 11, 3460 Birkerød, tlf.: 46 11 33 77

  Skriv til Center for Sociale Indsatser:

  Center for Sociale Indsatser​

  Herudover kan du sende klagen til Rudersdal Kommune, Social og Sundhed, Stationsvej 36, 3460 Birkerød

  Skriv til Social og Sundhed:

  ‌Social og Sundhed‌