Spring til indhold

Socialpædagogisk støtte

 

Socialpædagogisk støtte har til formål at støtte dig i din udvikling, så du bliver bedre i stand til at klare dig på egen hånd. Støtten har fokus på, at du bliver motiveret til at udvikle og træne dine personlige kompetencer. Den kan også hjælpe dig med at vedligeholde eller forebygge tab af kompetencer.

Individuel socialpædagogisk støtte foregår i et samarbejde mellem dig og medarbejderen. 

Tilrettelæggelsen af støtten skal gøre det muligt for dig at flytte til eller forblive i egen bolig. Støtten er derfor indrettet ud fra, hvad du har brug for støtte til i din hverdag. Det betyder, at du kan få støtte til at udvikle dine færdigheder i forhold til flere forskellige ting, som fx:

•    Personlige kompetencer
•    Praktiske opgaver
•    Samvær og sociale kompetencer
•    Deltagelse i samfundslivet
•    Kostændringer og sundhed

Individuel socialpædagogisk støtte er til borgere over 18 år, som har betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, komplekse psykiske problemer, hjerneskade eller særlige sociale problemer.

Formålet med socialpædagogisk støtte er, at du opnår en aktiv, selvstændig og meningsfuld tilværelse med mindst mulig brug for støtte. Støtten skal samtidig danne grundlag for, at du på sigt opnår en øget tilknytning til det almindelige samfundsliv, fx igennem beskæftigelse, fritidsinteresser og socialt netværk. 
Støtten bliver bevilliget i tidsafgrænsede forløb, og du vil i samarbejde med din sagsbehandler aftale mål og formål.

 
Hvis du ønsker socialpædagogisk støtte, skal du først henvende dig til Social og Sundhed i Rudersdal Kommune, hvor vi på baggrund af samtaler med dig vil foretage en individuel og faglig vurdering af, om socialpædagogisk støtte er den rigtige støtteform for dig.

 

Former for socialpædagogisk støtte

Baggrundsinformation

 • Serviceniveau

  Kvalitetsstandard

  Kvalitetsstandarderne informerer i detaljer om, hvilken hjælp og støtte vi tilbyder.

  Du kan finde oplysninger om kommunens serviceniveau for socialpædagogisk støtte i følgende kvalitetsstandarder under afsnit 4, 4a, 4b, 4c, 4d:

  Lovgrundlag

  Individuel socialpædagogisk støtte bliver givet efter lov om social service § 85 (kap. 16)

  VISIONER OG MÅL 2012 - 2022

   

  Klage over en afgørelse

  Du kan klage over en afgørelse mundtligt eller skriftligt. Send klagen til Social og Sundhed i Rudersdal Kommune. Vi skal have modtaget din klage senest fire uger efter, at du har modtaget afgørelsen.

  Når vi har modtaget klagen, vurderer vi din sag igen. Hvis afgørelsen ændres, får du besked inden fire uger. Ellers sender vi klagen videre til Ankestyrelsen.

  Klage over støtten

  Hvis du vil klage over forhold i den socialpædagogiske støtte, kan du kontakte ledelsen i Center for Sociale Indsatser, Teglporten 11, 3460 Birkerød, tlf.: 46 11 33 77

  Skriv til Center for Sociale Indsatser:

  Center for Sociale Indsatser​

  Herudover kan du sende klagen til Rudersdal Kommune, Social og Sundhed, Stationsvej 36, 3460 Birkerød

  Skriv til Social og Sundhed:

  ‌Social og Sundhed‌