Socialpædagogisk støtte

Socialpædagogisk støtte har til formål at støtte dig i din udvikling, så du bliver bedre i stand til at klare dig på egen hånd. Støtten har fokus på, at du bliver motiveret til at udvikle og træne dine personlige kompetencer. Den kan også hjælpe dig med at vedligeholde eller forebygge tab af kompetencer.

 

Former for socialpædagogisk støtte

Individuel socialpædagogisk støtte
Fleksstøtte
Støtte i gruppeforløb
Ophold til afklaring af støtte
Medarbejdere med brugererfaringer

Om socialpædagogisk støtte

Hvem er støtten til?
Hvad er støttens formål?
Sådan søger du støtte

 

Baggrundsinformation

Serviceniveau

Ydelseskatalog

Et ydelseskatalog beskriver indholdet, omfanget og udførelsen af de ydelser, der tilbydes på det enkelte tilbud. Herudover beskriver det, hvilke pædagogiske metoder der anvendes i det pædagogiske arbejde, og hvordan vi følger op på borgernes handleplaner og pædagogiske planer. Her kan du finde ydelseskataloget for socialpædagogisk støtte:

 

Kvalitetsstandard

Kvalitetsstandarderne informerer i detaljer om, hvilken hjælp og støtte vi tilbyder.

Du kan finde oplysninger om kommunens serviceniveau for socialpædagogisk støtte i følgende kvalitetsstandarder under afsnit 4, 4a, 4b, 4c, 4d:

 

Lovgrundlag

Individuel socialpædagogisk støtte bliver givet efter lov om social service § 85 (kap. 16)


VISIONER OG MÅL 2012 - 2022

 

 

Klage over en afgørelse

Du kan klage over en afgørelse mundtligt eller skriftligt. Send klagen til Social og Sundhed i Rudersdal Kommune. Vi skal have modtaget din klage senest fire uger efter, at du har modtaget afgørelsen.

Når vi har modtaget klagen, vurderer vi din sag igen. Hvis afgørelsen ændres, får du besked inden fire uger. Ellers sender vi klagen videre til Ankestyrelsen.

 

Klage over støtten

Hvis du vil klage over forhold i den socialpædagogiske støtte, kan du kontakte ledelsen i Center for Sociale Indsatser, Teglporten 11, 3460 Birkerød, tlf.: 46 11 33 77

Skriv til Center for Sociale Indsatser:

Center for Sociale Indsatser​

 

Herudover kan du sende klagen til Rudersdal Kommune, Social og Sundhed, Stationsvej 36, 3460 Birkerød

Skriv til Social og Sundhed:

‌Social og Sundhed‌