Orienteringsmøde for boliger med fælles ordning

Den 14. november afholdt Rudersdal Kommune et gå-hjem-møde for administratorer og ejere af ejendomme/områder med fælles affaldsordning, hvor vi præsenterede den kommende nye affaldsordning.

I en fyldt sal i Administrationscentret i Birkerød lyttede ca. 140 deltagere til formand for Miljø- og Teknikudvalget Court Møller samt repræsentanter for Teknik og Miljø, der fortalte om, hvad der kommer til at ske de næste måneder.

Efterfølgende kunne de fremmødte stille mere specifikke spørgsmål ved et række boder i forhallen.

Hent præsentation fra dialogmødet (NB: I præsentationen vises en illustration, hvor frihøjde er angivet. Frihøjde er afstanden fra gulv til loft)

Hent affaldsregulativet, der træder i kraft med den nye ordning

Inden længe bliver også vejledning til etablering af nedgravede containere tilgængelig.