Spring til indhold

Omsorgstandpleje

Generelt

Omsorgstandplejen er for borgere over 18 år, der på grund af kronisk nedsat førlighed, vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte almindelig tandpleje. Du skal indstilles af kommunen, før du kan modtage omsorgstandplejen.

 

Spørgsmål og svar om omsorgstandpleje

 • Hvordan kan jeg komme med i ordningen?

  Du kan komme med i ordningen, hvis du har brug for omfattende hjælp og pleje i dagligdagen.

  Du kan kontakte lederen på plejehjemmet og lederen i botilbuddet, som kan indstille dig til omsorgstandpleje. De udfylder en tilmeldingsblanket og en helbredsblanket i samråd med dig og evt. dine pårørende.

  Den Kommunale Tandpleje træffer afgørelse, om du kan få omsorgstandpleje.

 • Hvad tilbyder omsorgstandplejen?

  Du kan få regelmæssig undersøgelse af tænder og/eller protese. Desuden får du forebyggende behandling af tandsygdomme og andre lidelser i munden.

  Behandlingerne tager primært sigte på at afhjælpe og forebygge smerter og andre ubehageligheder samt vedligeholde en acceptabel tyggefunktion.

  De mest almindelige ydelser i omsorgstandplejen er undersøgelse, tandrensning, fyldninger og protesekorrektioner. Du kan ikke få kroner og broer.

  Behandling og forebyggelse udføres i tæt samarbejde med dig, tandplejer, plejepersonalet og din familie.

 • Hvor foregår behandlingen?

  Omsorgstandplejens patienter efterses på plejecentrene og behandles primært på Birkerød Skoles Tandklinik.  

 • Hvordan kan du blive transporteret til omsorgstandpleje?

  Hvis du ikke selv kan sørge for transport til Omsorgstandplejen, kan du bruge Flextur, som henter dig og kører dig hjem igen. Du betaler selv for transporten. Du kan bestille Flextur på Movias hjemmeside:

  Flextur​ (Movia)

  Du kan også ringe til Movias kundeservice på tlf. 70 26 27 27.

 • Er der ventetid?

  Omsorgstandplejen er ikke en akut tandpleje.

  Du skal visiteres. Det betyder, at du skal søge om at komme med i ordningen.

  Du kan forvente at blive efterset 6-8 uger efter din tilmelding.

Sundhedsstyrelsens vejledning og pjece om omsorgstandpleje