Omsorgstandpleje

AKUTVAGT SOMMER 2020

Fra lørdag den 4. juli til og med søndag den 9. august

Omsorgstandplejen har ferie lukket, vi træffes igen mandag den 9. august kl. 8.00.
Ved akut behov for tandlægehjælp kontakt privat praktiserende tandlæge i dagtimerne.
Ved akut opstået tandskade eller tandpine, kontaktes Tandlægevagten på tlf. 70 25 00 41 - efter kl. 16.
 

COVID-19

Omstilling og gradvis øget aktivitet i Omsorgstandplejen pr. 20. april 2020

Regeringen indgik d. 13. april 2020 en aftale med Danske Regioner, KL og PLO om at igangsætte en øget aktivitet i sundhedsvæsenet. Det betyder, at der nu iværksættes en omstilling af sundhedsvæsenet med en gradvis øget aktivitet.

Tandplejen, offentlig som privat, kan derfor øge sin aktivitet frem mod vanligt niveau, dog med fokus på de overordnede hensyn om at minimere risiko for smittespredning, herunder en fortsat anvendelse af diverse tiltag, som allerede er indført.
Telefon- og billedkonsultationer skal anvendes i tandplejen, hvor det er muligt.

Retningslinjerne, som er udarbejdet i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed og Statens Serum Institut, og med bidrag fra fagpolitiske selskaber, specialeselskaber og tandplejens fag-personer, uddyber forhold vedr. øget varetagelse af indsatser i tandplejen og gælder hele den offentlige kommunale og regionale tandpleje samt praksistandplejen ved praktiserende tandlæger, -specialtandlæger, -tandplejere og -kliniske tandteknikere. Dette er en sundhedsfaglig retningslinje, og de beskrevne rammer er gældende for alle tandplejens sundhedspersoner. 

Tandplejen har modtaget retningslinjerne og arbejder fremadrettet hermed.

Du vil fortsat få besked fra Tandplejen om aftalte tider, som ikke gennemføres eller skal ændres.
Tandlægerne vurderer, hvornår vi skal se dig igen. Beslutningen tages ud fra en tandlægefaglig vurdering.

20. april 2020 p.t. fortsat akutvagt
Du kan ringe til Omsorgstandplejens personale mandag – torsdag mellem kl. 9.00-11.00 på tlf. 72 68 49 15.
 

Generelt

Omsorgstandplejen er for borgere over 18 år, der på grund af kronisk nedsat førlighed, vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte almindelig tandpleje. Du skal indstilles af kommunen, før du kan modtage omsorgstandplejen.

Spørgsmål og svar om omsorgstandpleje

Hvordan kan jeg komme med i ordningen?

Du kan komme med i ordningen, hvis du har brug for omfattende hjælp og pleje i dagligdagen.

Du kan kontakte lederen på plejehjemmet og lederen i botilbuddet, som kan indstille dig til omsorgstandpleje. De udfylder en tilmeldingsblanket og en helbredsblanket i samråd med dig og evt. dine pårørende.

Den Kommunale Tandpleje træffer afgørelse, om du kan få omsorgstandpleje.

Hvad tilbyder omsorgstandplejen?

Du kan få regelmæssig undersøgelse af tænder og/eller protese. Desuden får du forebyggende behandling af tandsygdomme og andre lidelser i munden.

Behandlingerne tager primært sigte på at afhjælpe og forebygge smerter og andre ubehageligheder samt vedligeholde en acceptabel tyggefunktion.

De mest almindelige ydelser i omsorgstandplejen er undersøgelse, tandrensning, fyldninger og protesekorrektioner. Du kan ikke få kroner og broer.

Behandling og forebyggelse udføres i tæt samarbejde med dig, tandplejer, plejepersonalet og din familie.

Hvad betaler du selv for?

Hvor foregår behandlingen?

Omsorgstandplejens patienter efterses på plejecentrene og behandles primært på Birkerød Skoles Tandklinik.  

‌Omsorgstandpleje‌

Hvordan kan du blive transporteret til omsorgstandpleje?

Hvis du ikke selv kan sørge for transport til Omsorgstandplejen, kan du bruge Flextur, som henter dig og kører dig hjem igen. Du betaler selv for transporten. Du kan bestille Flextur på Movias hjemmeside:

Flextur​ (Movia)

Du kan også ringe til Movias kundeservice på tlf. 70 26 27 27.

Er der ventetid?

Omsorgstandplejen er ikke en akut tandpleje.

Du skal visiteres. Det betyder, at du skal søge om at komme med i ordningen.

Du kan forvente at blive efterset 4-6 uger efter din tilmelding.

Sundhedsstyrelsens vejledning og pjece om omsorgstandpleje