Spring til indhold

Omsorgstandpleje

Covid-19

Omstilling og gradvis øget aktivitet i Omsorgstandplejen pr. 1. AUGUST 2020

Regeringen indgik d. 13. april 2020 en aftale med Danske Regioner, KL og PLO om at igangsætte en øget aktivitet i sundhedsvæsenet. Det betyder, at der nu iværksættes en omstilling af sundhedsvæsenet med en gradvis øget aktivitet.

Tandplejen, offentlig som privat, kan derfor øge sin aktivitet frem mod vanligt niveau, dog med fokus på de overordnede hensyn om at minimere risiko for smittespredning, herunder en fortsat anvendelse af diverse tiltag, som allerede er indført.
Telefon- og billedkonsultationer skal anvendes i tandplejen, hvor det er muligt.

Retningslinjerne, som er udarbejdet i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed og Statens Serum Institut, og med bidrag fra fagpolitiske selskaber, specialeselskaber og tandplejens fag-personer, uddyber forhold vedr. øget varetagelse af indsatser i tandplejen og gælder hele den offentlige kommunale og regionale tandpleje samt praksistandplejen ved praktiserende tandlæger, -specialtandlæger, -tandplejere og -kliniske tandteknikere. Dette er en sundhedsfaglig retningslinje, og de beskrevne rammer er gældende for alle tandplejens sundhedspersoner. 

Tandplejen har modtaget retningslinjerne og arbejder fremadrettet hermed. Du 

Du vil fortsat få besked fra Tandplejen om aftalte tider, som ikke gennemføres eller skal ændres. 

Tandlægerne vurderer, hvornår vi skal se dig igen. Beslutningen tages ud fra en tandlægefaglig vurdering.

Du kan ringe til Omsorgstandplejens personale mandag – torsdag mellem kl. 8.00-9.30 på tlf. 46 11 41 51.
 

Generelt

Omsorgstandplejen er for borgere over 18 år, der på grund af kronisk nedsat førlighed, vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte almindelig tandpleje. Du skal indstilles af kommunen, før du kan modtage omsorgstandplejen.

Spørgsmål og svar om omsorgstandpleje

Hvordan kan jeg komme med i ordningen?

Hvad tilbyder omsorgstandplejen?

Hvad betaler du selv for?

Hvor foregår behandlingen?

Hvordan kan du blive transporteret til omsorgstandpleje?

Er der ventetid?

Sundhedsstyrelsens vejledning og pjece om omsorgstandpleje