Spring til indhold

Kommuneplanen, lokalplaner og byplanvedtægter

Her kan du læse mere om lokalplaner og byplanvedtægter i Rudersdal Kommune.

Kommuneplanen

Lokalplaner og byplanvedtægter

Hvilke andre planer gælder?

Lokalplaner skal udarbejdes i overensstemmelse med kommuneplanen, der beskriver hele kommunens udvikling.

Enkelte områder i kommunen er ikke omfattet af hverken en lokalplan eller en byplanvedtægt. Her er det kommuneplanens bestemmelser sammen med Bygningsreglementets kapitel 2, der ligger til grund for administrationen.

Kommuneplanen