Lokalplaner og byplanvedtægter

Her kan du læse mere om lokalplaner og byplanvedtægter i Rudersdal Kommune.

 

Lokalplaner og byplanvedtægter

Find din lokalplan
Hvad er en lokalplan og byplanvedtægt?
Hvordan bliver en lokalplan til?
Hvilke andre planer gælder?