Spring til indhold

Kommuneplanen - planen for kommunens udvikling

Kommuneplanen beskriver hele kommunens udvikling.

Enkelte områder i kommunen er ikke omfattet af hverken en lokalplan eller en byplanvedtægt. Her er det kommuneplanens bestemmelser sammen med Bygningsreglementets kapitel 2, der ligger til grund for administrationen. Du kan finde den gældende kommuneplan her:

‌Kommuneplanen‌