Spring til indhold

God tone ved høringer

Kommentarer til høringer (høringssvar) skal leve op til almindelige krav og forventninger om lødighed og lovlighed.

Ingen anonymitet

Rudersdal Kommune ønsker ikke høringssvar fra anonyme forfattere. Derfor skal enhver, der skriver et høringssvar på hjemmesiden, skrive sit fulde navn og sin e-mailadresse.  E-mailadressen kan ikke ses af andre.

Ansvar

Rudersdal Kommune fraskriver sig ansvaret for høringssvarenes indhold. Den person, der indsender et høringssvar, kan stilles til ansvar for eventuelle lovovertrædelser.

Hvornår kan høringssvar fjernes

  • Rudersdal Kommune forbeholder sig ret til at fjerne et høringssvar, hvis 
  • det er lovstridigt (fx hvis det er ærekrænkende, injurierende, racistisk, overtræder ophavsretsloven eller andet)
  • det er indsendt i en anden persons navn 
  • det ikke oplyser fuldt navn og e-mailadresse på afsenderen
  • det indeholder reklame eller er af kommerciel karakter 
  • det vedrører forhold af privat karakter
  • det chikanerer andre, der kommenterer, offentlige personer, valgte eller ansatte i Rudersdal Kommune
  • der til indlægget er knyttet billeder, som kan opfattes som grænseoverskridende.

Høringssvar, der slettes af Rudersdal Kommune, arkiveres af Rudersdal Kommune, så der er mulighed for efterfølgende at afklare eventuelle spørgsmål om indlæggets indhold.

Fjernelse af høringssvar baserer sig alene på Rudersdal Kommunes skøn, som forholder sig til retningslinjerne herover.

Links og kopiering

Det er tilladt at linke til sider med høringssvar.

Det er ikke tilladt at kopiere høringssvar for at bringe dem andre steder. Det er alene den enkelte afsender, der ejer sine ord og kan vælge at bruge dem i andre sammenhænge.

 

Om høringer

Vi lægger altid forslag til politikker og planer ud til høring blandt borgerne. Dvs. at der er en periode, hvor man kan se forslaget og kommentere det.

Der er også forskellige slags afgørelser, tilladelser og godkendelser, som vi skal offentliggøre, så man har mulighed for at klage over dem.

På de enkelte høringer kan du se, hvornår fristen er, hvilke regler der er, og hvordan du gør.

Se aktuelle høringer, afgørelser, tilladelser og godkendelser