Nyt særligt beskæftigelseskrav

Hvis du har modtaget kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse i sammenlagt 1 år i løbet af de sidste 3 år, skal du fremover arbejde mindst 225 timer om året. Ellers kan din ydelse blive sat ned, og hvis du er gift, kan den helt bortfalde.

Læs mere i denne pjece:

Faktaark 225-timers regel