Ny projektansøgning: Cirkulære Værdikæder – Bæredygtig Bundlinje 2

11/09/18: Rudersdal Kommune har i samarbejde med Gate 21 og en bred partnerkreds udviklet en ny indsats om grøn og cirkulær forretningsudvikling hos små og mellemstore virksomheder i hovedstadsregionen. Projektansøgningen er indsendt til Vækstforum Hovedstaden og Regionalfonden.

Formålet med det ansøgte projekt er at inspirere flere små og mellemstore virksomheder til at arbejde med grøn omstilling og cirkulær økonomi. Arbejdet skal resultere i energi- og ressourceeffektiviseringer og bidrage positivt til virksomhedernes konkurrenceevne og vækstpotentiale. Projektet har fokus på at styrke kommunerne og brancheforeningernes samarbejde med erhvervslivet på den grønne dagsorden – med fokus på at skabe varige og bæredygtige tiltag.

Virksomhederne vil blive tilbudt screening og potentialevurdering, processtøtte, netværksaktiviteter, hjælp til at udvikle en grøn forretningsmodel, rådgivning fra konsulenter og mulighed for investeringsstøtte. Hvis projektet bevilges, starter det i februar 2019.

Udover Rudersdal Kommune består projektets partnere af Gate 21, Københavns Kommune, Miljø- og Energicentret i Høje Taastrup, Gentofte Kommune, HORESTA, Wonderful Copenhagen, Hotel- og Restaurantskolen, Dansk Byggeri, DTU, AAU, Cphbusiness, Energitjenesten Øst og groconsult.

Derudover er en række centrale brancheaktører interessepartnere. I oplevelsesbranchen er det DRC (Danmarks Restauranter og Cafeer) og herunder REGA-netværket, FOOD, GoGreen, Foodservicenetværket, Invio, Esmiley samt centrale store virksomheder som BC Hospitality Group og Scandic. I byggebranchen er det Green Building Council, Innobyg, NCC, MOE, SMVdanmark samt Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af byggeaffald.

Læs mere om projektet på Gate21's hjemmeside

Se vores andre tilbud, som vi i øjeblikket formidler gennem Grønne Besøg​

 

Bestil grønt besøg