Spring til indhold

Nabo til et byggeri

Hvis din nabo bygger, kan du herunder få information om høringer, reglementer og klagevejledning i byggesager.

 

Når din nabo bygger

Partshøring i byggesager

Andre regler om høring i byggesager

Klagevejledning efter lovgrundlag