Nabo til et byggeri

Hvis din nabo bygger, kan du herunder få gode råd og information.

 

Når din nabo bygger

Hvad bygger min nabo?
Skal jeg høres i min nabos byggesag?
Miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder, derunder arbejdstider

Hvornår sker der partshøring i byggesager?

Generelt om partshøring
Når du er berørt af andres byggeri

Andre regler om høring i byggesager

Generelt om høringer
Høringsret efter byggeloven
Høringsret efter planloven
Høring efter naturbeskyttelsesloven
Høring efter forvaltningsloven

Klagevejledning efter lovgrundlag

Hvornår kan du klage?
Klageadgang efter byggeloven
Klageadgang efter planloven
Klageadgang efter bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
Klageadgang efter naturbeskyttelsesloven