Spring til indhold

Mød næstformanden for Folkeoplysningsudvalget Nada Naanaah

Nada Naanaah Folkeoplysningsudvalget

Lidt om næstformanden 

Jeg hedder Nada Naanaah. Jeg er 59 år og arbejder som sosu-assistent i Lyngdal, som er en del af Den Sociale Virksomhed i Region Hovedstaden. Jeg er gift med Allan, som er civilingeniør, og sammen har vi en søn, Wasseem, som læser på DTU. Jeg er fra Syrien og har boet i Danmark i over 20 år.

Jeg er en varm og engageret person. Jeg holder ikke taler, men handler. Jeg lytter og reagerer, og så møder jeg altid folk med et åbent og ærligt sind.

Jeg har gennem flere år været engageret i frivilligt arbejde. Jeg har stiftet Dansk-Syrisk Kulturforening, som jeg er formand for. Foreningen har 220 medlemmer og tilbyder en helhedsorienteret indsats, baseret på en række kompetenceopbyggende, netværksskabende og kulturelle indsatser. Foreningen har til huse i Kulturcenter Mariehøj og er en del af netværket der. Det er vigtigt for mig, at foreningen deltager så meget som muligt i kulturelle aktiviteter i kommunen. Jeg tror nok, jeg kan sige om mig selv, at jeg har en stor arbejdsevne.

Hvad betyder det for dig at være en del af Folkeoplysningsudvalget i Rudersdal Kommune?

Det giver mig et socialt ansvar og en samfundsindsigt, som er vigtig for mig.

Hvorfor er det vigtigt at have et Folkeoplysningsudvalg?

Fordi folkeoplysning på alle niveauer er med til at skabe social bevidsthed, større indsigt  og mere socialt samvær i kommunen.

Med dit kendskab til Folkeoplysningsudvalget og det arbejde der udføres – hvad skal der så være mere af og hvad skal der være mindre af?

Jeg kunne forestille mig, at der i Folkeoplysningsudvalget måske blev mere hurtigere arbejdsgange og mere direket kontakt til foreningerne.

Hvad er dit håb for de næste fire år – hvor du er en del af Folkeoplysningsudvalget men også for det arbejde udvalget udfører mange år ud i fremtiden?

Mit håb er, at vi stadig kan være med til at  sikre og styrke  det meget aktive foreningsliv, der er i kommunen, og også være med til at hjælpe og støtte nye initiativer - gøre det attraktivt at skabe nye foreninger, nye kulturelle aktiviteter og initiativer uden for meget bureaukrati.

Udvalget burde efter min mening får løbende nye kræfter og nye ansigter.

Samtidig burde vi mødes med Folkeoplysningsudvalg fra andre kommuner for at udveksle erfaringer og lærer fra hinanden, hvad der er bedst for borgere gennem foreningsliv.

Og her til sidst - er der særlige områder/emner inden for Folkeoplysningsområdet du ønsker der skal være særlig fokus på?

For mig er det vigtigt, at der bliver et større fokus på at få flere unge ind i folkeoplysningsarbejdet. Der mangler unge i foreningerne og i det frivillige arbejde. Det er vigtigt at forsøge at finde måder at motivere unge til at gå ind i foreningsarbejdet og til at skabe nye foreninger.