Spring til indhold

Mød formanden for Folkeoplysningsudvalget Christoffer Emil Jexen

Læs et kort interview med formanden for Folkeoplysningsudvalget, Christoffer Emil Jexen, hvor han bl.a. fortæller, hvad arbejdet i udvalget betyder for ham og hvad han ønsker at sætte fokus på de kommende år.

Christoffer Emil Jexen

Lidt om formanden

Jeg hedder Christoffer Emil Jexen, er 35 år og sidder i kommunalbestyrelsen, hvor jeg repræsenterer Enhedslisten. Jeg er selv opvokset i Birkerød og bor her nu igen med min kone Gry og vores søn Eddie på 6 år.

Vi bor i Keilstruplund, som ligger et stenkast fra Birkerød Idrætsanlæg, hvor min søn spiller på U6-holdet i Skjold Birkerød Fodbold. Selv er jeg så heldig at få lov at være frivillig forælder og hjælper til med at gennemføre træningen to gange om ugen. I mine yngre dage var jeg konkurrencesvømmer i Sigma Swim, og senere spillede jeg håndbold i Birkerød Håndboldklub, men det var dengang. Nu bruger jeg mest tid på politik og ølbryg. Udover det lokalpolitiske arbejde, så er jeg ansat som sekretariatsmedarbejder i Enhedslisten på Christiansborg – med ansvar for drift, økonomi, koordination med politikerne og en masse praktiske opgaver.  

Hvad betyder det for dig at være formand for Folkeoplysningsudvalget i Rudersdal Kommune? Og hvorfor er det vigtigt at have et Folkeoplysningsudvalg?

Titlen som formand betyder i selv ikke noget, men jeg er meget glad og stolt over at være en del af udvalget og det har været meget givende at komme helt tæt på de engagerede medarbejdere og de mange frivillige, som hver dag knokler for alle medlemmerne ude i foreningerne.

I Folkeoplysningsudvalget er vi en godt sammensat gruppe, hvor alle byder positivt og konstruktivt ind – og som udvalg repræsenterer vi foreningerne bredt. Foreningslivet er noget helt særligt og i et samspil mellem kommuner, frivillige og udøvere er fokus på at skabe fællesskaber gennem fx idræt - og det er helt uden, at det handler om at tjene penge eller skabe profit, det er unikt!

Løbende gennem året inviteres foreninger ind til vores udvalgsmøder og fortæller om deres projekter og dagligdagen - eller udvalget tager ud og besøger foreningerne. Fx besøgte vi Teatermajeriet og Vedbækgarden og det gør, at vi kommer tæt på foreningslivet, og de frivillige og på den måde får et indblik i virkeligheden. 

Et andet godt eksempel på er Skjold Birkerød Fodbold og FC Rudersdal, de to store fodboldklubber, som samarbejder om et ambitiøst projekt kaldet "FC Fællesskab". Projektet skal være med til at øge trivslen blandt børn og unge i de to klubber. Projektet er støttet økonomisk af de puljer, vi uddeler gennem Folkeoplysningsudvalget, og på den måde har vi været med til at tage et konkret skridt mod øget trivsel og mere fællesskab. Forhåbentlig kan det give gode fremskridt, men også erfaringer, som kan bruges mere bredt i resten af kommunens foreninger. Her spiller Folkeoplysningsudvalget en væsentlig rolle i at få både læring og erfaring bredere ud, så flest mulige får glæde og gavn af det konkrete projekt.

Er der særlige områder inden for Folkeoplysningsområdet du ønsker, der skal være særlig fokus på?

Der er flere områder, men overordnet er det vigtigste for mig at vi understøtter fritids- og foreningslivet og alle de mange frivillige. Det gør vi bedst ved at lytte og skabe rum, så der er plads til alle. Jeg er enormt optaget af, at børn og unge bliver en del af foreningslivet, og at vi hele tiden forsøger at fjerne de barrierer, der måtte være.

Særligt ’BROEN’ gør et stort og vigtigt stykke arbejde. ’BROENS’ arbejde består i at hjælpe børn i udsatte positioner med ind i foreningslivet. Det kan være i form af fx kontingentstøtte og økonomisk støtte til udstyr, men de sikrer også kontakten mellem barn og klub og laver det opsøgende arbejde der skal til. Det er meget beundringsværdigt! Jeg vil gøre mit til, at Rudersdal Kommune løfter den økonomiske støtte til ’BROEN’, så vi kan få endnu flere børn med ind i fællesskaberne. Det er godt givet ud, ikke bare for det enkelte barn, men for vores samfund som helhed.  

Også tilgængeligheden til vores foreningsliv for mennesker med et handicap, hvad enten det er et barn der mangler en arm, har ADHD eller andet, så har Folkeoplysningsudvalget en vigtig rolle - som vi via vores brede sammensætning i udvalget, kan give konkrete input i forhold til forbedringer, uanset om det handler om et simpelt gribehåndtag i bruserummet eller uddannelse af instruktører.

Og så har jeg et stort ønske om, at foreningslivet bliver inddraget i den grønne omstilling, og at Rudersdal kan være med til at gå forrest på det område. Men hvordan gør vi bedst det, når der er så mange forskellige typer af foreninger og ligeså mange forskellige behov? Jeg tror på, at vi via et godt samarbejde kan tage nogle vigtige grønne skridt.

Hvad er dit håb for de næste fire år – hvor du er en del af Folkeoplysningsudvalget men også for det arbejde udvalget udfører mange år ud i fremtiden?

Jeg håber først og fremmest at vi kan få afværget de store besparelser som er foreslået på kulturområdet og dermed kommunens foreningsliv. Jeg vil gøre alt hvad jeg kan for at vi kan fortsætte det gode arbejde der er allerede er i gang og som har været det længe. Og så vil jeg knokle for et stærkt og forøget fokus på børn i udsatte positioner, plads og tilgængelighed for borgere med et handicap – samt at foreningerne i højere grad for mulighed for at sætte fokus på den grønne dagsorden!