Mit barn trives ikke i skolen

Hvis du er bekymret for dit barns trivsel, udvikling eller sundhed, kan du få rådgivning hos de fagpersoner, der er tilknyttet dit barns skole. Du kan fx få rådgivning hos en skolepsykolog eller en logopæd, hvis du er bekymret for, om dit barn udvikler sig, som det skal. Du kan også få vejledning hos sundhedsplejersken, hvis dit barn fx har problemer med over- eller undervægt.

Få rådgivning om dit barns trivsel, udvikling og sundhed

Få en uformel samtale
Få rådgivning om dit barns sundhed
Få rådgivning om dit barns sproglige og motoriske udvikling
Få psykologhjælp