Mit barn trives ikke i sin institution

Hvis du oplever, at dit barn ikke trives i sin daginstitution, skal du tale med dem, der er omkring dit barn i hverdagen. Har du brug for yderligere hjælp, kan du kontakte daginstitutionens daglige leder. Enten personligt, på mail eller telefon.
Den daglige leder vil - i dialog med dig - finde frem til den bedste løsning for dit barn.

Hvis dit barn går i en kommunal daginstitution, har du også mulighed for at kontakte børnehusets områdeleder.

Du kan finde kontaktoplysninger på dit barns daginstitution ved at søge den frem:

‌Find din daginstitution‌

 

Hvor kan jeg få hjælp?

Tal med dem, der er omkring dit barn
Gå til den daglige leder
Gå til områdelederen
Hvis du allerede har talt med en leder