Miljøtilsyn

Rudersdal Kommune fører miljøtilsyn med virksomheder og husdyrbrug i kommunen for at sikre, at din virksomhed overholder miljølovgivningen.

Et miljøtilsyn udføres typisk på vores initiativ. Men du er velkommen til at kontakte Natur, Park og Miljø, hvis du ønsker et miljøtilsyn, vejledning eller bare gerne vil drøfte et miljøforhold.

Om miljøtilsyn

Hvilke virksomheder skal godkendes, anmeldes og have miljøtilsyn?
Hvordan foregår et miljøtilsyn?
Hvad omfatter et miljøtilsyn?
Hvor ofte kommer vi på miljøtilsyn?
Tilsynsrapporter
Hvis forholdene ikke er i orden
Brugerbetaling og timepriser
Kampagnetilsyn
Tilsynsplan

Mere information

Miljøtilsynsbekendtgørelsen

Rudersdal Kommune fører som udgangspunkt tilsyn med de virksomheder, der er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen.

De overordnede miljøkrav, som din virksomhed skal overholde, er fastsat i Miljøbeskyttelsesloven med tilhørende bekendtgørelser. Derudover udsteder Rudersdal Kommune regulativer om affald og vejledende retningslinjer med baggrund i loven.

Miljøtilsynsbekendtgørelsen (Retsinformation)