Spring til indhold

Miljøtilsyn

Rudersdal Kommune fører miljøtilsyn med virksomheder og husdyrbrug i kommunen for at sikre, at din virksomhed overholder miljølovgivningen.

Et miljøtilsyn udføres typisk på vores initiativ. Men du er velkommen til at kontakte Natur, Park og Miljø, hvis du ønsker et miljøtilsyn, vejledning eller bare gerne vil drøfte et miljøforhold.

Om miljøtilsyn

Hvilke virksomheder skal godkendes, anmeldes og have miljøtilsyn?

Hvordan foregår et miljøtilsyn?

Hvad omfatter et miljøtilsyn?

Hvor ofte kommer vi på miljøtilsyn?

Tilsynsrapporter

Hvis forholdene ikke er i orden

Brugerbetaling og timepriser

Kampagnetilsyn

Plan for miljøtilsyn

Kommunen skal i henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen udarbejde en miljøtilsynsplan for tilsyn med virksomheder og husdyrbrug.

Planen indeholder et overblik over det geografiske område, hvor kommunen fører miljøtilsyn, en generel vurdering af væsentlige miljøproblemer, en beskrivelse af kommunens tilsynsindsats og samarbejdsrelationer med andre myndigheder.

Miljøtilsynsplanen dækker perioden 2018-2022 og har som formål at informere både virksomheder og borgere om, hvordan kommunens tilsynsarbejde overordnet vil blive gennemført i de næste fire år.

Om Rudersdal Kommunes miljøtilsynsplan

Hvor fører vi tilsyn?

Hvem fører vi tilsyn med?

Hvilke særlige miljøudfordringer er der i Rudersdal?

Hvordan vil vi føre tilsyn fra 2018-2022?

Hvem samarbejder vi med?

Mere information

Miljøtilsynsbekendtgørelsen

Rudersdal Kommune fører som udgangspunkt tilsyn med de virksomheder, der er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen.

De overordnede miljøkrav, som din virksomhed skal overholde, er fastsat i Miljøbeskyttelsesloven med tilhørende bekendtgørelser. Derudover udsteder Rudersdal Kommune regulativer om affald og vejledende retningslinjer med baggrund i loven.

Miljøtilsynsbekendtgørelsen (Retsinformation)