Spring til indhold

Miljøtilsyn

Rudersdal Kommune fører miljøtilsyn med virksomheder og husdyrbrug i kommunen for at sikre, at din virksomhed overholder miljølovgivningen og forebygger forurening mest muligt.

Samtidig vil vi gerne i dialog med virksomhederne og inspirere og vejlede til at begrænse ressourceforbrug og reducere klima- og miljøbelastning.

Et miljøtilsyn udføres typisk på vores initiativ. Men du er velkommen til at kontakte os på tom@rudersdal.dk, hvis du ønsker et miljøtilsyn, vejledning eller bare gerne vil drøfte et miljøforhold.

Om miljøtilsyn

Plan for miljøtilsyn 2023-2027

Kommunen skal i henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen udarbejde en plan for miljøtilsyn med virksomheder og husdyrbrug.

Planen indeholder et overblik over det geografiske område, hvor kommunen fører miljøtilsyn, en generel vurdering af væsentlige miljøproblemer, en beskrivelse af kommunens tilsynsindsats og samarbejdsrelationer med andre myndigheder.

Miljøtilsynsplanen dækker perioden 2023-2027 og har som formål at informere både virksomheder og borgere om, hvordan kommunens tilsynsarbejde overordnet vil blive gennemført i de næste fire år.

Om Rudersdal Kommunes miljøtilsynsplan

Mere information

  • Miljøtilsynsbekendtgørelsen

    Rudersdal Kommune fører som udgangspunkt tilsyn med de virksomheder, der er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen.

    De overordnede miljøkrav, som din virksomhed skal overholde, er fastsat i Miljøbeskyttelsesloven med tilhørende bekendtgørelser. Derudover udsteder Rudersdal Kommune regulativer om affald og vejledende retningslinjer med baggrund i loven.

    Miljøtilsynsbekendtgørelsen (Retsinformation)