Med den rette indstilling er affaldssortering ganske let

Rune på fire år vil gerne løfte låget til affaldsbeholderen og kigge ned i den, selv om det kræver, at han bliver løftet op af sin mor.

De to grønne beholdere, der står lidt for sig selv i forhaven, er det synlige bevis på den sortering, der foregår på Storevang 47 i Birkerød. Her er sortering af affald hurtigt gledet ind som en helt naturlig del af dagligdagen.

Anette Sikjær Jørgensen og Erik Jon Sloth samt børnene Signe og Rune har taget godt imod forsøget med affaldssortering i Rudersdal Kommune, som de nu har været med i siden oktober 2016.

Og gevinsten – ud over at sørge godt for miljøet – er helt konkret: De overtog to skraldespande, da de flyttede ind, men fik hurtigt nedlagt den ene, da de knap kunne fylde én.

- Efter forsøget startede, er det helt "galt", nu har vi ofte kun tre skraldeposer på en uge og kunne sikkert nøjes med at få tømt husholdningsaffald hver 14. dag, fortæller Erik.

Hurtig indretning i køkkenet

- Vi har skullet indrette os en smule anderledes i køkkenet, siger Anette, men det har ikke været besværligt.

I et hjørne står en pæn, hvid beholder til pap, mens et lille skab rummer to små beholdere til plast og metal. Glas sættes ved siden af.

Begge er enige om, at ens egen indstilling er meget afgørende for, hvordan man oplever det at skulle sortere. Med en almindelig sund, positiv attitude er det vist ikke så slemt endda.

Man får hurtigt indtryk af en meget miljøbevidst familie, der har integreret sorteringen let og sømløst i deres dagligdag, og hvor holdningen til genanvendelse stikker meget dybt.

Det gælder fx metal, hvor både Anette og Erik er meget bevidste om, hvor meget energi det kræver at fremstille metal.

- Det gør simpelthen ondt på mig at se, når folk bare smider glas og dåser i dagrenovation, siger Anette.

Om forsøg med sortering af affald

Storevang 47, Birkerød: Familie med to voksne og to børn

Type hus: Villa i ét niveau

Affaldssortering: Rudersdal Kommune har igangsat tre forsøg med affaldssortering hos borgerne - to i parcelhuskvarter og et i område med både etageboliger og rækkehuse.

De to andre steder er Lille Sandbjerg og Nærum Vænge.

I familiens område har alle husstande fået udleveret to beholdere, som hver er opdelt i to rum, til sortering af papir, plastic, glas og metal.

Rudersdal Kommune samarbejder med Allerød, Fredensborg og Hørsholm Kommuner, som også har igangsat forsøg med affaldssortering.

Projektet er igangsat på baggrund af, at  den danske regering har fastsat et nationalt mål om, at vi frem mod 2022 skal genanvende 50 procent af vores husholdningsaffald.

Nyt at sortere plast

I forvejen sorterede familien metal, papir, glas og pap, der blev kørt på genbrugsstationen sammen med haveaffald, mens det er nyt for dem at sortere plast.

- Det fylder meget, så man skal sørge for at trykke det godt ned, for ellers bliver rummet i beholderen hurtigt fyldt op, forklarer Erik.

Metal, derimod, syner ikke af meget, når man kigger i den mørkegrønne affaldsbeholder udenfor.

- Plast bliver fyldt overraskende hurtigt, vi vidste ikke, vi havde så meget, siger Anette.

Begge efterlyser mere specifik info om de forskellige typer plast, hvad der kan genanvendes, og hvad der ikke kan. En del emballage er ydermere forsynet med en genbrugstrekant og en talkode, som Erik uden held har prøvet at finde brugbare informationer om.

Mange bække små…

En enkelt families indsats forandrer selvsagt ikke verden, men tænk – når man ser på ressourcer – hvis alle tænkte i at undgå madspild, tømte deres tandpasta helt osv. osv.

I den forbindelse håber familien på Storevang, at det på et tidspunkt også bliver muligt at sortere sit organiske affald fra til brug for kompostering og varme.

- Vi bruger så meget som muligt af maden, men der er jo altid noget tilbage, konstaterer Anette.

Der blev tidligere eksperimenteret med en kompostbunke i haven, som de overtog, da de flyttede fra Frederiksberg til Birkerød i 2012.

- Men den ”voksede os over hovedet”, der kom for meget ukrudt og en masse snegle i, siger Erik.

Men med eller uden kompostering: På Storevang 47 finde man en moderne familie, som aktivt arbejder for et bæredygtigt miljø og sorterer deres affald, fordi de ikke kan lade være.