Spring til indhold

Ledsageordning for voksne

Er du mellem 18 og 67 år, og kan du ikke færdes alene uden for hjemmet på grund af betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, har du mulighed for at få ledsagelse til aktiviteter.

Ledsageordningen kan give dig med et handicap større handlefrihed, så du på linje med andre kan komme hjemmefra og deltage i sociale aktiviteter.

Ledsageordning