Kontanthjælpsloft pr. 1. oktober 2016

Pr. 1. oktober 2016 er der indført en grænse for, hvor meget du maksimalt kan få i særlig støtte, boligstøtte, og kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse.

Læs mere i pjecen her:

Faktaark kontanthjælpsloft