Kontanthjælpsloft og 225-timers regel

Kontanthjælpsloftet er en grænse for, hvor meget du maksimalt kan få i særlig støtte, boligstøtte, og kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse.

Læs mere i pjecen her:

Faktaark kontanthjælpsloft

225-timers reglen betyder, at hvis du har modtaget kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse i sammenlagt 1 år i løbet af de sidste tre år, skal du fremover arbejde mindst 225 timer om året. Ellers kan din ydelse blive sat ned, og hvis du er gift, kan den helt bortfalde.

Læs mere i denne pjece:

Faktaark 225-timers regel