Kontakt til Jobcenteret

Jobcentret i Birkerød er lukket fra og med fredag den 13. marts og frem til og med den 13. april. Dog er vi stadig på arbejde og vil sikre, at alle får udbetalt deres ydelser. Man kan også fortsat søge om og få udbetalt ydelse, og man kan kontakte os, hvis man har spørgsmål eller ønsker hjælp.

Borgerne skal i den kommende tid ikke leve op til kravet om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder, at planlagte samtaler i udgangspunkt aflyses og de fleste aktiveringstilbud sættes i bero. Hvis en borger selv ønsker at fortsætte eller igangsætte et kontaktforløb eller en aktivitet, kan dette ske ud fra en konkret og individuel vurdering.

Selvom vi ikke er fysisk i jobcentret, er vi stadig på arbejde og klar til at hjælpe via telefon, e-mail og e-Boks. Ligeledes vil nødberedskabet sikre, at borgere kan få hjælp og kontakt, hvis de får brug for det, eller hvis kommunen vurderer, at en borger har brug for akut hjælp.