Kontakt til Jobcenteret

Jobcentret i Birkerød er pga. coronakrisen lukket indtil videre. Dog er vi stadig på arbejde og vil sikre, at alle får udbetalt deres ydelser. Man kan fortsat søge om og få udbetalt ydelse, og man kan kontakte os, hvis man har spørgsmål eller ønsker hjælp.

 

Borgerne skal i denne tid ikke leve op til kravet om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Men der må gerne være dialog mellem jobkonsulent og borge, og vi er klar til at hjælpe med alt fra sparring om hverdagsmestring og jobsøgning til formidling af job og afklaring, hvis du er syg. Vi starter således også gerne nye kontaktforløb og indsats, f.eks. hos Væksthuset, ud fra en konkret og individuel vurdering og hvis borger ønsker det.

Selvom vi ikke er fysisk i jobcentret, er vi således stadig på arbejde og klar til at hjælpe via telefon, e-mail og e-Boks. Ligeledes vil nødberedskabet sikre, at borgere kan få hjælp og kontakt, hvis de får brug for det, eller hvis kommunen vurderer, at en borger har brug for akut hjælp.