Kommuneplan 2017

Kommuneplan 2017 blev vedtaget 21. juni 2017. Kommuneplanen skaber helhed i Rudersdal Kommunes fremtidige udvikling og kortlægger, hvordan kommunens forskellige arealer kan anvendes og udvikles.

Se Kommuneplan 2017​

Kommuneplanen kan også hentes som pdf. Nederst på hver side i den digitale kommuneplan findes link til en pdf-version af planen. Bemærk at dokumenterne indeholder mange sider, så print kan ikke anbefales.

 

Værd at vide

Kommuneplanens indhold
Konsekvenser for dig som borger
Ændringer i kommuneplanen
Kommuneplanstrategi

En planstrategi er et politisk dokument, som sætter retningen for den næste kommuneplan.

Udarbejdelse af Kommuneplan 2017 tog afsæt i Planstrategi 2015 for Rudersdal Kommune. Læs Planstrategi 2015 her:

Planstrategi 2015

Der udarbejdes en planstrategi hvert 4. år, inden for første halvdel af kommunalbestyrelsens valgperiode. Der er i 2019 vedtaget en ny strategi. Læs Planstrategi 2019 her:

Planstrategi 2019​

Mere information

Forslag til Kommuneplan 2017 var i offentlig høring i otte uger. Rudersdal Kommune modtog 95 høringssvar til planen.

Samtlige høringssvar samt Kommunalbestyrelsens svar er refereret i ”Hvidbog – sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2017” Kommuneplan 2017 - hvidbog

Høringssvarene er samlet i deres fulde længde i dokumentet, ”Forslag til Kommuneplan 2017 – samtlige høringssvar”. 

Kommuneplan 2017 - Samtlige høringssvar

Offentliggørelse af forslaget var ledsaget af en miljøvurdering, der indeholder en vurdering af kommuneplanens indvirkning på miljøet. Kommuneplan 2017 - miljøvurdering