Kommuneplan 2017

Kommuneplan 2017 blev vedtaget 21. juni 2017. Kommuneplanen skaber helhed i Rudersdal Kommunes fremtidige udvikling og kortlægger, hvordan kommunens forskellige arealer kan anvendes og udvikles.

Se Kommuneplan 2017​

Kommuneplanen kan også hentes som pdf. Nederst på hver side i den digitale kommuneplan findes link til en pdf-version af planen. Bemærk at dokumenterne indeholder mange sider, så print kan ikke anbefales.

 

Værd at vide

Videoguide til brug af den digitale kommuneplan
Kommuneplanens indhold
Konsekvenser for dig som borger
Ændringer i kommuneplanen
Kommuneplanstrategi

Mere information

Forslag til Kommuneplan 2017 var i offentlig høring i otte uger. Rudersdal Kommune modtog 95 høringssvar til planen.

Samtlige høringssvar samt Kommunalbestyrelsens svar er refereret i ”Hvidbog – sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2017” Kommuneplan 2017 - hvidbog

Høringssvarene er samlet i deres fulde længde i dokumentet, ”Forslag til Kommuneplan 2017 – samtlige høringssvar”. 

Kommuneplan 2017 - Samtlige høringssvar

Offentliggørelse af forslaget var ledsaget af en miljøvurdering, der indeholder en vurdering af kommuneplanens indvirkning på miljøet. Kommuneplan 2017 - miljøvurdering