Spring til indhold

Kommuneplan 2017

Kommuneplan 2017 blev vedtaget 21. juni 2017. Kommuneplanen skaber helhed i Rudersdal Kommunes fremtidige udvikling og kortlægger, hvordan kommunens forskellige arealer kan anvendes og udvikles.

Se Kommuneplan 2017​

Kommuneplanen kan også hentes som pdf. Nederst på hver side i den digitale kommuneplan findes link til en pdf-version af planen. Bemærk at dokumenterne indeholder mange sider, så print kan ikke anbefales.

 

Værd at vide

Kommuneplanens indhold

Konsekvenser for dig som borger

Ændringer i kommuneplanen

Kommuneplanstrategi

Mere information

Forslag til Kommuneplan 2017 var i offentlig høring i otte uger. Rudersdal Kommune modtog 95 høringssvar til planen.

Samtlige høringssvar samt Kommunalbestyrelsens svar er refereret i ”Hvidbog – sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2017” Kommuneplan 2017 - hvidbog

Høringssvarene er samlet i deres fulde længde i dokumentet, ”Forslag til Kommuneplan 2017 – samtlige høringssvar”. 

Kommuneplan 2017 - Samtlige høringssvar

Offentliggørelse af forslaget var ledsaget af en miljøvurdering, der indeholder en vurdering af kommuneplanens indvirkning på miljøet. Kommuneplan 2017 - miljøvurdering