Kommuneplan 2013

Kommuneplanen blev vedtaget i juni 2013. Kommuneplanen skaber helhed i Rudersdal Kommunes fremtidige udvikling og kortlægger, hvordan kommunens forskellige arealer kan anvendes og udvikles.

Kommuneplan 2013

Kommuneplanen kan også hentes som pdf-fil. Bemærk at dokumentet er på 850 sider, så et print kan ikke anbefales.

Kommuneplan 2013 som pdf-fil

Værd at vide

Kommuneplanens indhold.
Konsekvenser for dig som borger.
Ændringer i kommuneplanen.
Kommuneplanstrategi.

Mere information

Forslaget til kommuneplanen var i offentlig høring i otte uger. Rudersdal Kommune modtog 38 indlæg med forslag, bemærkninger og indsigelser.

Offentliggørelsen af forslaget var ledsaget af en miljørapport, der indeholder en vurdering af kommuneplanens indvirkning på miljøet.

Bemærkninger og indsigelser

Miljøvurdering af kommuneplan 2013

Kommunalbestyrelsens vedtagelse af kommuneplanen var baseret på en sammenfattende redegørelse for:

  • Hvorledes de bemærkninger og indsigelser, der fremkom i høringsperioden, er taget i betragtning
  • Hvordan miljøhensyn er integreret i planen
  • Hvorledes den vedtagne plan er valgt
  • Hvorledes Rudersdal Kommune vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen

Sammenfattende redegørelse - hvidbog