Spring til indhold

Kommuneplan

Forslag til Kommuneplan 2021

Kommunalbestyrelsen har onsdag d. 27. januar 2021 vedtaget forslag til Kommuneplan 2021 og har sendt planen i offentlig høring i perioden fra den 8. februar 2021 til og med den 5. april 2021.  

Læs forslaget til Kommuneplan 2021 og indsend dit høringssvar via funktionen ”Skriv høringssvar” på siden. 

Forslag til Kommuneplan 2021

Digitalt borgermøde

Deltag i orienterende, online møde den 11. marts kl. 17-19 om forslag til Kommuneplan 2021.
På mødet vil hovedemnerne i forslag til Kommuneplan 2021 blive præsenteret. Det vil være muligt at få svar på opklarende spørgsmål på mødet og efterfølgende.

Ønsker du at deltage i mødet, skal du tilmelde dig inden. Tilmelding er nødvendig for at kunne deltage.

‌Tilmelding til borgermøde om forslag til Kommuneplan 2021‌

Medlemmer fra Kommunalbestyrelsen og repræsentanter fra forvaltningen vil være til stede på mødet.

 

Miljøscreeningsafgørelse

Forslaget til Kommuneplan 2021 er omfattet af miljøvurderingsloven. Kommunen har screenet forslaget for at vurdere, om kommuneplanen vil kunne påvirke miljøet væsentligt og har afgjort, at kommuneplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Afgørelsen kan påklages. Se nærmere klagevejledning i afgørelsen.

Miljøscreeningsafgørelse med klagevejledning kan læses her:

Kommuneplan 2021 - miljøscreeningsafgørelse

 

Værd at vide