Kommunalvalg

Når der er valg til Rudersdal Kommunalbestyrelse, samler vi her informationer om valget. Du kan også se resultater fra tidligere valg.

Næste kommunalvalg holdes den 21. november 2017.

Der er kommunalvalg hvert fjerde år på den tredje tirsdag i november.

 

Praktisk om kommunalvalg

Stem inden valgdagen
Stemmeret
Valgbarhed

 

Sådan foregår kommunalvalget

De politiske partier og lister afleverer kandidatlister
De politiske partier og lister anmelder valgforbund
Valgbestyrelsen godkender kandidatlisterne
Kandidatlisterne offentliggøres
Du kan begynde at stemme seks uger før valgdagen
Valgdagen
Fintælling efter valget – så ved vi, hvem der er blevet valgt
Konstituering: Valg af borgmester og udvalgsformænd

Kommunalvalget 2013

Så mange mandater fik partierne
Så mange stemmer fik partierne
De blev valgt: Kommunalbestyrelsen 2014-2017
Personlige stemmer – top 20
Stemmeprocent

Kommunalvalget 2009

Så mange mandater fik partierne
Så mange stemmer fik partierne
De blev valgt: Kommunalbestyrelsen 2010-2013
Personlige stemmer – top 30
Stemmeprocent

 

Mere information

Hvad betyder de personlige stemmer for, hvem der bliver valgt?

Antallet af personlige stemmer svarer ikke altid fuldstændigt til, hvem der er blevet valgt ind i kommunalbestyrelsen. Det kommer også an på, hvor mange mandater partiet har fået, og hvordan kandidaterne er opstillet.

Antallet af mandater bestemmes af, hvor mange stemmer der er givet til partiet i alt, både som listestemmer (stemmer på partiet) og personlige stemmer, og om partiet evt. har indgået valgforbund med andre partier, hvor man "deles" om overskydende stemmer.

Kandidaterne kan være opstillet sideordnede eller på partiliste. På en partiliste får de, der står øverst på listen, de stemmer, der er givet til partiet, og har dermed større chance for at blive valgt. Hvis der er sideordnet opstilling, vælges kandidaterne i rækkefølge efter størrelsen af deres personlige stemmetal.

Hvis du vil klage

Du kan klage over et afholdt valg, fx hvis du har mistanke om, at valghandlingen ikke er foregået korrekt, herunder optællingen af stemmerne.

Hvis du ønsker at klage, skal du gøre det senest en uge efter valget. Klagen skal være skriftlig. Den skal sendes til Valgbestyrelsen, Ruderdal Kommune, Øverødvej 2, 2840 Holte.