Spring til indhold

Kollektiv bustrafik

Den kollektive bustrafik er et vigtigt element til at binde Rudersdal Kommune sammen.

I det daglige samarbejder vi med Trafikselskabet Movia og nabokommunerne om at give brugerne en så god busdrift som mulig inden for den økonomiske ramme.

Hvert år afgiver vi en bestilling med ønsker til busdriften til Movia, der typisk træder i kraft efter to år. Movia fungerer som rådgiver ved tilrettelæggelse af busdriften, udarbejder køreplaner, står for trafikinformation og har ansvar for den daglige drift.

Kollektiv bustrafik