Spring til indhold

Kollektiv bustrafik

Den kollektive bustrafik er et vigtigt element til at binde Rudersdal Kommune sammen.

I det daglige samarbejder vi med Trafikselskabet Movia og nabokommunerne om at give brugerne en så god busdrift som mulig inden for den økonomiske ramme.

Hvert år afgiver vi en bestilling med ønsker til busdriften til Movia, der typisk træder i kraft efter to år. Movia fungerer som rådgiver ved tilrettelæggelse af busdriften, udarbejder køreplaner, står for trafikinformation og har ansvar for den daglige drift.

Aktuelt: Nyt busnet pr. søndag 12.12.21

Rudersdal busnet 121221_web

Se stor version af kort der viser de nye ruteføringer. (Kilde: Movia).

Pr. søndag den 12. december er busdriften ændret for en række ruter. Resultatet er et nyt busnet, der forhåbentlig i det daglige er mere overskueligt og forenklet.

Med det nye busnet bevares betjeningen af både Kystbanen, Vedbæk Station, og S-togsstationerne i Birkerød og Holte.

Ændringerne gælder ruterne 196, 197, 198 og 199 i Birkerød samt linje 193 og 195 i Holte og Vedbæk.

Find din buskøreplan

Læs om ændringerne i pressemeddelelse fra Movia

Herunder  kan du under "Buslinjer" se, hvilke områder de enkelte busser i kommunen betjener.

Kollektiv bustrafik