Spring til indhold

Kørsel til læge og speciallæge

Du kan få refunderet udgiften til din kørsel til læge eller speciallæge, hvis du er ude af stand til at tage bus eller tog. Du skal være medlem af sygesikringens gruppe 1, dvs. der skal stå ”1” midt på dit gule sundhedskort. 

Sådan får du kørselspenge refunderet

Få refunderet din taxa-regning

Transportudgiften skal være over 25 kr. eller over 60 kr.

Skift sygesikringsgruppe

Mere information

Bekendtgørelse om befordringsgodtgørelse

Sundhedsloven §170 samt Bekendtgørelse om befordring og befordringsgodtgørelse:

Bekendtgørelse om befordringsgodtgørelse (retsinformation.dk)