Spring til indhold

Klimatilpasning af kloakker

Rudersdal Kommune står over for en omfattende klimatilpasning og renovering af kloaksystemet, der er gammelt og ikke stort nok til de regnmængder, vi oplever i dag. Klimatilpasningen af kloakkerne vil påvirke grundejere, borgere og virksomheder i kommunen over de næste årtier.

De mange overløb med spildevand gennem årene har belastet vandmiljøet. Vejlesø, Furesøen og Søllerød Sø er eksempler på, hvor vandkvaliteten er dårlig, og dyre- og planteliv har det skidt. Det skal der gøres noget ved.

En enig kommunalbestyrelse besluttede derfor i 2017, at kloaksystemet i hele Rudersdal Kommune skal klimatilpasses og renoveres, så det bliver klar til fremtidens vejr, og søerne over tid kan få det bedre. Novafos og kommunen har siden samarbejdet om analyser og planlægning med henblik på at tage gode beslutninger om fremtidens kloaksystem.

Klimatilpasningen af kloakkerne vil påvirke grundejere, borgere og virksomheder i kommunen. På hovedsiden for områdeplanerne for klimatilpasningen kan du læse mere om projektet som helhed, og hvor langt det er nået.

‌Gå til hovedside for klimatilpasning af kloakkerne i Rudersdal‌