Spring til indhold

Klagevejledning

I visse tilfælde kan du klage over kommunens afgørelse i din sag.

Hvis du får et brev fra kommunen med en afgørelse i din sag, er der en klagevejledning med.

Her på hjemmesiden er der også klagevejledning om en del af emnerne.

Muligheder for at klage

Du har ret til klagevejledning

Det kommunale tilsyn

Miljø- og Fødevareklagenævnet

Planklagenævnet

Ombudsmanden

Klagevejledning (hvor Ankestyrelsen er klageinstans)

Før du klager

Hvordan klager jeg?

Hvordan skriver jeg klagen?

Hvor kan jeg få hjælp til at klage?

Hvornår skal jeg senest klage?

Hvad sker der efter jeg har klaget?

Hvornår får jeg svar?

Hvad sker der med min klage?

Hvad gør Ankestyrelsen?

Hvis du klager over noget andet end en afgørelse