Spring til indhold

Klagevejledning

I visse tilfælde kan du klage over kommunens afgørelse i din sag.

Hvis du får et brev fra kommunen med en afgørelse i din sag, er der en klagevejledning med.

Her på hjemmesiden er der også klagevejledning om en del af emnerne.

Muligheder for at klage

Klagevejledning (hvor Ankestyrelsen er klageinstans)