Spring til indhold

JJ X-Ray

JJ X-Ray har i Bæredygtig Bundlinje 2.0 fået rådgivning inden for energi. Her er der fundet besparelsespotentialer inden for proces, ventilation, varme og belysning, hvilket JJ X-Ray allerede har handlet på i forhold til implementering af en række af de anbefalede tiltag.

JJ X-Ray, der er en skandinavisk virksomhed lokaliseret i DTU Science Park i Hørsholm, har siden 1995 udviklet højt specialiserede komponenter og udstyr inden for røntgen, synkroton-stråling og neutron-instrumentering til forskningsfaciliteter overalt i verden.

JJ X-Ray har gennem Bæredygtig Bundlinje 2.0 fået gennemgået virksomhedens energiforbrug, hvor der har vist sig potentiale for energibesparelser inden for proces, ventilation, varme og belysning.

Indsatserne, der skal til for at realisere energibesparelsespotentialerne, omhandler optimering, indregulering og opdatering af eksisterende udstyr.

Det samlede energibesparelsespotentiale er beregnet til 36.400 kWh årligt svarende til en økonomisk besparelse på 26.360 kr. årligt. Det samlede investeringsbehov er vurderet til 42.000 kr. med en samlet tilbagebetalingstid på 2 år.

JJ W-Ray har i forlængelse af deltagelsen i Bæredygtig Bundlinje 2.0 implementeret de foreslåede energibesparelsestiltag knyttet til proces, ventilation og belysning.

 

Besparelsespotentiale
Årlig energibesparelse 36.400 kWh
Årlig CO2-besparelse 7,8 ton CO2-ækv.
Investeringsbehov 42.000 kr.
Årlig besparelse 26.360 kr.
Tilbagebetalingstid 2 år