Spring til indhold

Jeg vil sætte hegn/plante hæk

Generelt er det ikke tilladt i kommunen at placere et fast hegn i skel mod vej. Nogle lokalplaner åbner dog op for etableringen af faste hegn, så længe der sættes hæk eller tæt beplantning foran

Du kan læse mere om reglerne for hække og faste hegn herunder - husk at tjekke din lokalplan og se hvilke regler, der gælder i dit område. Du kan desuden orientere dig i vores folder om hække og hegn. Hvis du har spørgsmål, kan du sende en mail til byplan@rudersdal.dk.

Hække og hegn

Værd at vide

Hvis du vil plante hæk

Hvis du undtagelsesvis ønsker at opsætte et fast hegn

Her finder du reglerne om hække og hegn i din lokalplan