Jeg vil bygge til

Når du går med planer om at bygge til dit hus, er der en række forhold, som du skal være opmærksom på. Forholdene kan have betydning for dine planer og muligheder.

ANSØG VIA BYG OG MILJØ

 

Før du går i gang

Find tegninger af dit hus
Orienter dig i bygningsreglementet
Find kommuneplan og evt. lokalplan/byplanvedtægt
Er dit hus fredet eller bevaringsværdigt?
Undersøg om din grund er omfattet af bygge- og beskyttelseslinjer
Find eventuelle servitutter
Forhåndsdialogmøde
Find en god byggerådgiver
Husk dine naboer
Partshøring
Send en komplet ansøgning første gang

 

Undervejs i dit projekt

Startmelding
Husk dine naboer

Når dit projekt er færdigt

Færdigmelding
BBR-meddelelse