Spring til indhold

Jeg vil bygge til

Når du går med planer om at bygge til dit hus, er der en række forhold, som du skal være opmærksom på. Forholdene kan have betydning for dine planer og muligheder.

ANSØG VIA BYG OG MILJØ

 

Før du går i gang

Find tegninger af dit hus

Orienter dig i bygningsreglementet

Find kommuneplan og evt. lokalplan/byplanvedtægt

Er dit hus fredet eller bevaringsværdigt?

Undersøg om din grund er omfattet af bygge- og beskyttelseslinjer

Find eventuelle servitutter

Forhåndsdialogmøde

Find en god byggerådgiver

Husk dine naboer

Partshøring

Send en komplet ansøgning første gang

 

Undervejs i dit projekt

Startmelding

Husk dine naboer

Når dit projekt er færdigt

Færdigmelding

BBR-meddelelse